Nová zelená úsporám

Zateplení bytových domů
Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících bytových domů a Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

  Kolik získáte

 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • dotace se pohybují v rozmezí 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

  Podrobnější informace naleznete zde

  Jak požádat o dotaci

 • Po kontaktu a konzultaci provedeme cenovou nabídku, která bude obsahovat: Cenu za provedení stavebních úprav "náklady", cenu výše dotace, výši úspor
 • Provedení stavebních úprav
 • Předání všech potřebných dokladů, včetně faktur, PD na SFŽP, o dotaci lze žádat před i po realizaci.


  Zateplení rodinných domů
  Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

  Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

  Kolik získáte

 • Až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotace se vztahuje i na novostavby rodinných domů
  podrobnější informace naleznete zde

  Jak požádat o dotaci

 • Po kontaktu a konzultaci provedeme cenovou nabídku, která bude obsahovat: Cenu za provedení stavebních úprav "náklady", cenu výše dotace, vyčíslení výše úspor
 • Provedení stavebních úprav
 • Předání všech potřebných dokladů, včetně faktur, PD na SFŽP, o dotaci lze žádat před i po realizaci.
  Na jakýkoli dotaz s ezeptajte našich pracovníků: zde