Právě provádíme

únor 2019

Stavební úpravy schodišťových lodžií ul. Okružní, Vsetín - Rokytnice

 • dozdění schodišťových lodžií
 • osazení novými okny
 • zateplení dozdívky
 • nové podlahy - dlaždice v lodžiích


  Výměna zábradlí a povrchová úprava balkonů ul. Svornosti, Vsetín - Luh

 • výměna zábradlí balkonů za hliníkové ve tvaru U
 • nová hliníková stříška nad horní balkon
 • provedení omítky na bocích a podhledech balkonů včetně podlah


  Stavební úpravy bytového domu Vsetín - Rokytnice

 • zateplení obvodového plášte (obvodových stěn a střešní konstrukce)
 • zeteplení soklu
 • nové oplechování atiky
 • rekonstrukce lodžií (vybourání stávající podlahy, provedení nového systémového řešení včetně dlažby a soklíku, výměna stávajícího zábradlí za nové)
 • oprava bočního vstupu
 • klempířské prvky
 • elektroinstalace - hromosvod


  Energetické úspory v kulturním domě Horní Bečva

 • zateplení obvodového plášte (obvodových stěn a střešní konstrukce)
 • zeteplení soklu vč. nového kamenného obkladu
 • rozšíření půdního prostoru o střešní vikýře
 • dílčí výměna výplní otvorů ( oken, střešních oken a dveří)
 • vestavba malometrážních bytů do podkroví
 • rekonstrukce střešního souvrství vč. pojistné hydroiolace
 • zámečnické práce - mříže, žebřík
 • elektroinstalace – hromosvod
 • terénní úpravy, zámková dlažba z vsazeným zapuštěným obrubníkem
 • převedení plynového vedení z fasády do pláště a země


  Revitalizace bytového domu Dolní Bečva

 • zateplení fasády – severní strana + boky budovy
 • zateplení komína
 • nové výplně otvorů na schodištích místo původních balkonů
 • nové vnější parapety
 • výměna sklepních oken
 • závětří vstupu
 • nové poštovní schránky
 • elektroinstalace – hromosvod
 • okapový chodník
 • nová nerezová komínová stříška
 • nové ventilační turbíny včetně základen

  leden 2019

  Revitalizace BD Na Šištotě, Valašské Meziříčí

 • kompletní zateplení fasády a soklu
 • zateplení podlahy půdy a stropu sklepa
 • výměna dřevěných oken za plastová
 • výměna exteriérových dveří
 • nové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu
 • nové schránky a zvonkové tablo
 • nový okapový chodník
 • elektroinstalace – hromosvod

  prosinec 2018

  Revitalizace rodiného domu na Horní Bečvě

 • zateplení fasády
 • nová plechová krytina sedlové střechy včetně zateplení
 • provádění vnitřních stavebních prací

  září 2018

  Revitalizace panelového domu ve Vsetíně, sídliště Dolní Jasenka

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení ploché střechy
 • nová střešní krytina z PVC folie
 • zateplení stropů sklepů
 • výměna oken v mezipodestách
 • dozdění otvorů po vybouraných oknech a rekonstrukce mezipodest
 • celkové rekonstrukce balkonů
 • elektroinstalace - hromosvod
 • okapové chodníky a terénní úpravy

  srpen 2018

  DOKONČENO ... Rekonstrukce bývalé tarfostanice v Rožnově pod Radhoštěm

 • přebudování na veřejné WC
 • zařizovací předměty a instalace
 • oprava historické fasády trafostanice
 • nová střešní krytina
 • nové napojení na vodovod a kanalizaci
 • nový chodník ze žulové dlažby
 • elektroinstalace

  červen 2018

  DOKONČENO ... Zateplení budovy kalibrační laboratoře MEROS v Zubří

 • zateplení fasády
 • sokl z marmolitu


  DOKONČENO ... Zateplení panelového domu na ul. Na Oboře v Karolince

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení stropů sklepů
 • zateplení ploché střechy včetně nové krytiny
 • instalace nových balkonů

  květen 2018

  DOKONČENO ... Zateplení střechy včetně nové krytiny panelového domu na ul. Růžová ve Valašském Meziříčí

 • zateplení ploché střechy
 • nová krytina z PVC folie


  DOKONČENO ... Zateplení bytového domu na ul.Sladovní v Kojetíně

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení podlahy na půdě
 • zateplení přístavby včetně nové střešní krytiny
 • výměna okenních sestav ve společných prostorech
 • nová sklepní okna
 • celková revitalizace balkonů včetně nového zábradlí
 • nové vstupní dveře, sestavy poštovních schránek a zvonková tabla

  duben 2018

  DOKONČENO ... Zateplení bytového domu na ul. U Hřiště ve Vsetíně

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení stropů sklepů
 • výměna sklepních oken
 • revitalizace balkonů včetně nových zábradlí

  únor 2018

  DOKONČENO ... Sociální bydlení ve městě Karolinka

 • Stavební úpravy nebytových prostor budovy bývalého učňovského internátu a sklářské odborné školy na nájemné sociální bydlení – vznikne 7 bytů pro potřeby sociálního bydlení
 • změna vnitřních dispozic
 • vnitřní stavební práce
 • rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky a ÚT
 • elektroinstalace