Právě provádíme

Dokončené stavby 2020


DOKONČENO říjen 2020 Stavební úpravy RD na startovací byty, č.p. 267, Prostřední Bečva

 • kompletní provedení přestavby stávajícího rodinného domu na objekt se 2-mi bytovými jednotkami
 • bourací a zemní práce
 • nový okapový chodník a zpevněné plochy
 • nové podlahy, omítky a SDK podhledy, nové vyzdívky a zazdívky
 • okenní a dveřní nové výplně
 • kompletní provedení všechn vnitřních rozvodů profesí
 • provedení kompletního zateplení
 • elektroinstalace – hromosvod

  DOKONČENO září 2020 Oprava balkonů provedení nových podlah bytového domu Havlíčkova 910/30

 • provedení podlah z dřevoplastu 4 balkonů

  DOKONČENO červenec 2020 Revitalizace BD Dukelská 1819, Vsetín

 • kompletní zateplení fasády a soklu
 • zateplení stropu sklepa
 • výměna dveřních výplní v 1NP
 • nové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu
 • hydroizolace a zateplení ploché střechy
 • nový okapový chodník
 • elektroinstalace – hromosvod

  DOKONČENO červen 2020 Obnova sociálního začízení wc ve ZŠ Valašská Bystřice

 • kompletní rekonstukce wc, chlapci, dívky a učitelé v 1NP a 2NP
 • nové obklady a dlažby
 • nové zařizovací předměty
 • nové wc kabinky
 • kompletní rozvody, elektříny, topení, vzduchotechniky, vody a kanalizace

  DOKONČENO červen 2020 Rekonstrukce balkonových zábradlí a zhotovení stříšek nad schodišťovými balkony BD č.p. 1170 Těšíkov, Vsetín

 • demontáž všech zábralí
 • provedení opravy 3 ks podlah balkonů BD
 • dodávka a montáž nového AL. zábradlí s výplní mléčným sklem na balkony
 • dodávka nového zastřešení nad balkony

  DOKONČENO červen 2020 Provádění zateplení fasády a provedení nové střešní krytiny rodinného domu v Hážovicích

 • výměna stávající za novou střešní krytinym Ruukki Adamante
 • zateplení stávající fasády novým KZS systémem

  DOKONČENO květen 2020...Půdní vestavy v Kulturním domě v Horní Bečvě

 • provedení 4 bytových jednotek sociálního bydlení
 • 1 byt 3+KK a 3 garsoniéry
 • zhotovení kompletní bytové vestavby, vče rozvodů elektroinstalace, topení, vody, kanalizace a slaboproudu
 • provedení dodávky a montáže zařizovacích předmětů wc, koupelen a kuchyňskýcj linek vč vestavných skříní

  DOKONČENO duben 2020..Provedení nových al. zábradlí a podlah balkonů BD. 1. Máje 177 v Hranicích na Moravě

 • Demontáž a likvidace stávajícího zábradlí
 • zhotovní nových podlah balkonů
 • provedení dozdění mezistěn balkonů
 • zhotovení dodávky a montáže nového al. zábradlí a zasklení balkonů

  DOKONČENO duben 2020..Energetické úspory Kulturního domu v Horní Bečvě

 • zateplení obvodového plášte (obvodových stěn a střešní konstrukce)
 • zeteplení soklu vč. nového kamenného obkladu
 • rozšíření půdního prostoru o střešní vikýře
 • dílčí výměna výplní otvorů ( oken, střešních oken a dveří)
 • vestavba malometrážních bytů do podkroví
 • rekonstrukce střešního souvrství vč. pojistné hydroiolace
 • zámečnické práce - mříže, žebřík
 • elektroinstalace – hromosvod
 • terénní úpravy, zámková dlažba z vsazeným zapuštěným obrubníkem
 • převedení plynového vedení z fasády do pláště a země

  Dokončená stavby 2019


  Dokončeno 11/2020
  Stavební práce na bytovém domě Dolní Jasenka 744 ve Vsetíně

 • zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení soklové části objektu a zateplení stropu sklepa
 • nová konstrukce zábradlí z ocelových prvků a výplní z bezpečnostního mléčného skla
 • vybourání stávajícího okapového chodníku a provedení nopové fólie kolem objektu

  Dokončeno 11/2020
  Stavební práce na bytovém domě Dolní Jasenka 750 ve Vsetíně

 • zateplení objektu sendvičovou deskou
 • zateplení vnitřních částí lodžií, zateplení žiletek a podhledu lodžií
 • zateplení soklu
 • rekonstrukce střešního pláště (zateplení včetně provedení hydroizolační vrstvy)
 • výměna otvorových výplní (sklepních oken, vstupních dveří v 1.PP, výměna skel u stávajícího světlíku)
 • izolace proti zemní vlhkosti
 • nová konstrukce zábradlí z ocelových prvků s výplní z bezpečnostního mléčného skla
 • zasklení lodžií bezrámovým posuvným zasklením
 • nový hromosvod
 • nový okapový chodník

  Dokončeno 10/2020
  Zateplení bytového domu na ul. Janáčkova 763 ve Valašském Meziříčí

 • zateplení obvodových konstrukcí
 • částečná výměna oken a dveří
 • zateplení lodžií
 • částečné zateplení stropů
 • nový okapový chodník
 • výměna zvonkového tabla včetně bytových telefonů

  Dokončeno 9/2020
  Stavební úpravy bytového domu Dukelská 1818 Vsetín

 • zateplení štítů zateplovacím systémem CAPAROL
 • elektroinstalace - hromosvod
 • oplechování parapetů

  Dokončeno 9/2020
  Revitalizace bytového domu na ulici Svazarmovská 1684 v Rožnově pod Radhoštěm.

 • kompletní zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem
 • zateplení soklové části objektu
 • zateplení stropu sklepa
 • nové zastřešení vstupu do 1.PP a 1.NP
 • elektroinstalace a hromosvod
 • nové bezpečnostní sklo u světlíku
 • nový okapový chodník

  Dokončeno 8/2019
  Revitalizace BD Na Šištotě 625,626, Valašské Meziříčí

 • kompletní zateplení fasády a soklu
 • zateplení podlahy půdy a stropu sklepa
 • výměna dřevěných oken za plastová
 • výměna exteriérových dveří
 • nové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu
 • nové schránky a zvonkové tablo
 • nový okapový chodník
 • elektroinstalace – hromosvod


  DOKONČENO srpen 2019 ...Revitalizace bytového panelového domu Ohrada1847 ve Vsetíně

 • zateplení severního a jižního štítu
 • dodání a montáž nových vstupních dveří


  DOKONČENO červenec 2019...Stavební úpravy bytového domu ul. Svazarmovská 1684 Rožnov pod Radhoštěm

 • vytvoření omezeně propustného povrchu okolo stavby a jeho odvodnění
 • nová povlaková hydroizolace a zateplení stěn suterénu
 • nové vnější parapety okenních otvorů v 1. PP, oplechování prahu dveří
 • revizní a betonové šachty, nový zahradní obrubník

  DOKONČENO říjen 2019...Revitalizace bytového domu na ulici Na Oboře 476 v Karolince

 • zateplení fasády a soklu kontaktním zateplovacím systémem
 • zateplení vstupní stěny
 • zateplení stropů v 1. PP
 • zateplení střešního pláště
 • zhotovení nových železobetonových prefabrikovaných lodžií
 • výměna vstupních dveří
 • nový hromosvod
 • provedení hydroizolace
 • nový okapový chodník

  DOKONČENO červen 2019 ...Změna provozu nebytových prostor: Kavárna, cukrárna a rekonstrukce WC KD Horní Bečva

 • stavební úpravy v prostorách kavárny a WC
 • nové vnitřní a venkovní dveře včetně zárubní
 • nová vzduchotechnika
 • nové zdravotně technické instalace
 • nová dlažba a obklady
 • nové WC kabinky - přepážky
 • nová elektroinstalace

  DOKONČENO červenec 2019...Stavební úpravy schodišťových lodžií ul. Okružní 431-433, Vsetín - Rokytnice

 • rekonstrukce lodžií, dlažba, zábradlí
 • provedení opravy omítek na lodžiích domu
 • osazení bezrámovým posuvným zasklením s bezpečnostním sklem

  DOKONČENO červen 2019 ...Stavební úpravy schodišťových lodžií a vstupů ul. Okružní 451 - 452, Vsetín - Rokytnice

 • dozdění schodišťových lodžií
 • osazení novými okny
 • zateplení dozdívky
 • nové podlahy - dlaždice v lodžiích
 • opravy podlahy a stěn hlavního vstupu a nové dlažby vstupu a schodiště
 • provedení nadstřešení schodiště
 • provedení dodávky a montáže nových vchodových dveří
 • provedení nového oplechování na střeše objektu

  DOKONČENO duben 2019...Výměna zábradlí a povrchová úprava balkonů ul. Svornosti 1907, Vsetín - Luh

 • výměna zábradlí balkonů za hliníkové ve tvaru U
 • nová hliníková stříška nad horní balkon
 • provedení omítky na bocích a podhledech balkonů včetně podlah

  DOKONČENO červen 2019...Stavební úpravy bytového domu Vsetín 459 - Rokytnice

 • zateplení obvodového plášte (obvodových stěn a střešní konstrukce)
 • zeteplení soklu
 • nové oplechování atiky
 • rekonstrukce lodžií (vybourání stávající podlahy, provedení nového systémového řešení včetně dlažby a soklíku, výměna stávajícího zábradlí za nové)
 • oprava bočního vstupu
 • klempířské prvky
 • elektroinstalace - hromosvod

  DOKONČENO říjen 2019...Revitalizace bytového domu Dolní Bečva 330-331

 • zateplení fasády – severní strana + boky budovy
 • zateplení komína
 • nové výplně otvorů na schodištích místo původních balkonů
 • nové vnější parapety
 • výměna sklepních oken
 • závětří vstupu
 • nové poštovní schránky
 • elektroinstalace – hromosvod
 • okapový chodník
 • nová nerezová komínová stříška
 • nové ventilační turbíny včetně základen

  DOKONČENO srpen 2019...Revitalizace BD Na Šištotě 625,626, Valašské Meziříčí

 • kompletní zateplení fasády a soklu
 • zateplení podlahy půdy a stropu sklepa
 • výměna dřevěných oken za plastová
 • výměna exteriérových dveří
 • nové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu
 • nové schránky a zvonkové tablo
 • nový okapový chodník
 • elektroinstalace – hromosvod

  stavby 2018


  DOKONČENO červenec 2019 ...Revitalizace panelového domu ve Vsetíně, sídliště Dolní Jasenka 769-771

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení ploché střechy
 • nová střešní krytina z PVC folie
 • zateplení stropů sklepů
 • výměna oken v mezipodestách
 • dozdění otvorů po vybouraných oknech a rekonstrukce mezipodest
 • celkové rekonstrukce balkonů
 • elektroinstalace - hromosvod
 • okapové chodníky a terénní úpravy

  DOKONČENO ... Rekonstrukce bývalé tarfostanice v Rožnově pod Radhoštěm

 • přebudování na veřejné WC
 • zařizovací předměty a instalace
 • oprava historické fasády trafostanice
 • nová střešní krytina
 • nové napojení na vodovod a kanalizaci
 • nový chodník ze žulové dlažby
 • elektroinstalace

  DOKONČENO ... Zateplení budovy kalibrační laboratoře MEROS v Zubří

 • zateplení fasády
 • sokl z marmolitu

  DOKONČENO ... Zateplení panelového domu na ul. Na Oboře v Karolince

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení stropů sklepů
 • zateplení ploché střechy včetně nové krytiny
 • instalace nových balkonů

  DOKONČENO ... Zateplení střechy včetně nové krytiny panelového domu na ul. Růžová ve Valašském Meziříčí

 • zateplení ploché střechy
 • nová krytina z PVC folie

  DOKONČENO ... Zateplení bytového domu na ul.Sladovní v Kojetíně

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení podlahy na půdě
 • zateplení přístavby včetně nové střešní krytiny
 • výměna okenních sestav ve společných prostorech
 • nová sklepní okna
 • celková revitalizace balkonů včetně nového zábradlí
 • nové vstupní dveře, sestavy poštovních schránek a zvonková tabla

  DOKONČENO ... Zateplení bytového domu na ul. U Hřiště ve Vsetíně

 • zateplení fasády a soklu
 • zateplení stropů sklepů
 • výměna sklepních oken
 • revitalizace balkonů včetně nových zábradlí

  DOKONČENO ... Sociální bydlení ve městě Karolinka

 • Stavební úpravy nebytových prostor budovy bývalého učňovského internátu a sklářské odborné školy na nájemné sociální bydlení – vznikne 7 bytů pro potřeby sociálního bydlení
 • změna vnitřních dispozic
 • vnitřní stavební práce
 • rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky a ÚT
 • elektroinstalace