Provedení zateplení fasády - RD Tylovice

Červen 2012

Provedení zateplení fasády - RD Tylovice
Zateplení polystyrenem GreyWall tl. 120mm včetně soklu XPS tl. 60mm

Zpět na reference