Stavební úpravy bytového domu č. p. 573 v Karolince

Červenec 2020

- zateplení střechy
- zateplení fasády
- zateplení soklu
- nové betonové prefabrikované balkony
- zasklení balkonů
- výkopové práce
- okapový chodník
- hydroizolace soklu
- klempířské práce
- hromosvod
- rozšíření zadního vstupu rampy

Zpět na reference