Stavební úpravy bytového domu č.p. 459, Rokytnice, 755 01 Vsetín

Červen 2019

Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy, zateplení soklu, nové oplechování atiky, rekonstrukce lodžií (vybourání stávající podlahy, provedení nového systémového řešení včetně dlažby a soklíku, výměna stávajícího zábradlí za nové), oprava bočního vstupu, klempířské prvky, elektroinstalace – hromosvod.

Zpět na reference