Energetické úspory bytového domu Na Oboře 576, Karolinka

Říjen 2019

Zateplení fasády a soklu kontaktním zateplovacím systémem, zateplení vstupní stěny, zateplení stropů v 1 PP, zateplení střešního pláště, zhotovení nových železobetonových prefabrikovaných lodžií, výměna vstupních dveří, nadstřešení předních vstupů, nové poštovní schránky, oprava zadního vstupu, nový hromosvod, provedení hydroizolace, nový okapový chodník.

Zpět na reference