Zatelení štíru panelového domu v Hranicích, ul.1.máje

Říjen 2014

• Kompletní zateplení fasády
• Nastavení atiky domu
• Nové venkovní parapety
• Klempířské práce
• Elektroinstalace – hromosvod

Zpět na reference