Zateplení bytového domu Vsetín, ul. Družstevní

Listopad 2017

• Kompletní zateplení fasády a římsy
• Zateplení soklu včetně dekorativní omítky
• Nátěry fasády bočních štítů domu
• Venkovní stavební práce
• Nové vnější parapety
• Klempířské práce
• Elektroinstalace - hromosvod

Zpět na reference