Stavební úpravy bytového domu Odry, Tošovická 830/3

Listopad 2015

Stavební úpravy bytového domu Odry, Tošovická 830/3

Kompletní zateplení fasády a soklu
Zateplení žiletek balkonů
Rekonstrukce atiky domu pomocí helikálních výztuží
Celková revitalizace balkonů sytémem BASF Premium
Nové hliníkové zábradlí
Klempířské práce
Elektroinstalace, hromosvod

Zpět na reference