Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 71 ve městě Karolinka - zdravotní středisko

Listopad 2014

Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 71 ve městě Karolinka - zdravotní středisko

Zateplení fasády a soklu
Zateplení stropu sklepů
Zateplení stropu pod půdou
Zateplení ploché střechy
Celková výměna výplní otvorů
Vnitřní a venkovní stavební práce
Zemní práce včetně hydroizolací a drenáží
Terénní úpravy
Hromosvod

Zpět na reference