Stavební úpravy a přestavba v objektu, zateplení fasády, výměna oken, provedení ploché střechy

Duben 2014

Zateplení fasády
Provedení vnitřních a venkovních stavebních prací
Zhotovení výměny oken
Oprava střechy

Zpět na reference