Společenské centrum Teplice nad Bečvou

Prosinec 2021

Kompletní realizace společenského centra
- bourací práce stávajícího objektu v rozsahu dle projektové dokumentace
- zemní práce
- statické zesílení stávajícího nosného zdiva
- kompletní svislé i vodorovné konstrukce
- úpravy vnitřních a vnějších povrchů
- SDK + zděné příčky
- nové lité podlahy vč. krytiny
- dřevěná podlaha ve společenském sále
- elektroinstalace
- instalace zdravotechniky
- obklady
- dlažby
- výmalba
- nová okna
- nové vnitřní i vstupní dveře
- protipožární dveře
- osobní výtah
- venkovní ocelové schodiště
- konstrukce střešního pláště vč. pohledových lepených vazníků
- přípojka splaškové a dešťové kanalizace
- přípojka vody
- elektrická přípojka NN
- plynové odběrné zařízení

Zpět na reference