Kulturní zázemí ve sportovním areálu Na Sahaře, Vidče

Srpen 2021

- výstavba bufetu + zpevněné plochy k bufetu
- výstavba pódia
- rozvod vody
- rozvod splaškové kanalizace
- rozvody NN
- beach volejbalové hřiště

Zpět na reference