Bytový dům v centru obce Horní Bečva

Listopad 2021

realizace kompletního bytového domu (7 malometrážních bytů, 2 komerční prostory) v centru obce
– zemní práce
- základové práce
- kompletní svislé
- vodorovné konstrukce
- úpravy vnitřních a vnějších povrchů
- SDK + zděné příčky
- nové anhydridové podlahy vč. krytiny
- elektroinstalace
- instalace zdravotechniky
- obklady
- dlažby
- výmalba
- nová okna
- nové vnitřní i vstupní dveře
- protipožární dveře
- osobní výtah
- přípojka splaškové a dešťové kanalizace
- přípojka vody
- elektrická přípojka NN
- plynové odběrné zařízení
- zpevněné plochy
- okapový chodník
- prodloužení chodníku

Zpět na reference