Financování

Našim zákazníkům nabízíme pro případ, že nemají dostatečné finanční krytí na svou celou zakázku, i možnost individuálního financování stavby ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s.

Jelikož úzce spolupracujeme s Českou spořitelnou a.s., tak můžete právě naším prostřednictvím dosáhnout na výhodnější podmínky z produktové řady České spořitelny a.s.


KONTAKTUJTE:

Poradce pro SVJ, bytové domy, obce a města

HELENA TŘEŠTÍKOVÁ

  • 724 422 429
  • htrestikova@csas.cz