Dotační programy

IROP - Energetické úspory v bytových domech

Tato výzva se vztahuje na vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

Podporované aktivity:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy.
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění.
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody.
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

  Více informací k programu naleznete na:
  http://www.dotacni.info/irop-vyzva-c-37-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii/

  V této výzvě jsme úspěšně zrealizovali již několik zakázek.
  Staňte se i Vy našim dalším spokojeným klientem … STAČÍ NÁS JEN KONTAKTOVAT

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


  Tato výzva se vztahuje na rodinné domy.

  Vypracujeme kompletní projekt pro program dotace Nová zelená úsporám včetně výkresové dokumentace a tepelně-technického posudku.
  Jsme registrovaným dodavatelem v programu Nová zelená úsporám. IČO: 28645006

  Více informací k programu naleznete na:
  http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/

  Poradíme Vám s nejvhodnějším opatřením … STAČÍ NÁS JEN KONTAKTOVAT